pl
en

Projekty

Tytuł projektu: Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

linki:

Zapytanie ofertowe nr 1 – 23.05.2017
Zapytanie ofertowe nr 1 – przedłużenie do 26.06.2017

——————————————————————————————————————————————————–
——————————————————————————————————————————————————–

Tytuł projektu: „Opracowanie innowacyjnych wyrobów płaskich walcowanych ze stopu ZnCuTi odkształcalnych w niskich temperaturach”

linki:

Zapytanie ofertowe nr 1 _ 23.11.2015

——————————————————————————————————————————————————–
——————————————————————————————————————————————————–

Tytuł projektu: „Opracowanie nowej technologii produkcji blach ze stopów Zn-Cu-Ti z taśm odlewanych metodą Huntera” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013.

Priorytet 1.Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych .Nr POIG .01.04.00-24-304/13
Całkowita wartość wydatków na realizację projektu(PLN) : 11 975 956.00
Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych (PLN) : 9 987 744.00
Wartość dofinansowania (PLN) : 5 278 800.00
Okres realizacji:  01.06.2014 – 31.12.2015

Tematyka projektu dotyczy opracowania nowego innowacyjnego procesu wytwarzania w środowisku technologicznym ZM SILESIA SA blach ze stopów cynk-miedź-tytan przeznaczonych na elewacje, pokrycia dachów oraz systemy ich odwadniania (rynny,  kolanka,  sztucery,  rzygacze,  etc.). Celem projektu jest przeprowadzenie kompleksowej analizy środowiska techniczno –  technologicznego produkcji blach ze stopu Zn-Cu-Ti w ZM SILESIA SA i opracowanie wytycznych do modernizacji układu odlewniczego Huntera oraz walcarki kwarto pod kątem możliwości wytwarzania nowego asortymentu blach ze stopów Zn-Cu-Ti o jakości i parametrach spełniających współczesne wymagania przemysłu dekarskiego.

linki:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG/2014
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POIG/2014
ZAPYTANIE OFERTOWE CYNK – 01.07.2014
ZAPYTANIE OFERTOWE CYNK WYJASNIENIE – 14.07.2014
KOMUNIKAT (1/POIG/2014; 2/POIG/2014)
ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDSTOP ZnCuTi – 12.08.2014
ZAPYTANIE OFERTOWE CHEMIA – 12.02.2015
ZAPYTANIE OFERTOWE CYNK – 20.02.2015
ZAPYTANIE OFERTOWE NASADKA – 26.02.2015
ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDSTOP ZnCuTi – 18.03.2015
ZAPYTANIE OFERTOWE NASADKA – 28.05.2015
ZAPYTANIE OFERTOWE RECEPTURA PRZEPUSTY – 08.06.2015
ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDSTOP ZnCuTi – 29.07.2015
ZAPYTANIE OFERTOWE NASADKA – 02.09.2015
ZAPYTANIE OFERTOWE CYNK – 30.10.2015
POIG Zapytanie ofertowe – Badanie projektu przez bieglego Rewidenta

——————————————————————————————————————————————————–
——————————————————————————————————————————————————–

Tytuł projektu: „Opracowanie energooszczędnej technologii wytwarzania kwalifikowanej bieli cynkowej z cynku pierwotnego, wtórnego i odpadów cynkowych”

Całkowita wartość wydatków na realizację projektu (PLN): 3 095 385
Wartość dofinansowania (PLN): 2 193 840
Okres realizacji: 01.03.2016 – 30.11.2017 r.

W wyniku realizacji projektu opracowana zostanie unikatowa w skali międzynarodowej technologia wytwarzania bieli cynkowej o wysokiej jakości, która zapewni maksymalny odzysk traconego dotychczas cynku. Opracowanie i wdrożenie nowej technologii przyniesie następujące korzyści:
– obniżenie energochłonności produkcji związanej ze zużyciem gazu i energii elektrycznej,
– obniżenie wskaźnika zużycia energii przy produkcji bieli cynkowej
– maksymalny odzysk cynku z powstałych w obrębie instalacji odpadów,
– wprowadzenie technologii mniej uciążliwej dla środowiska oraz bardziej bezpiecznej dla człowieka m.in. poprzez znaczne obniżenie emisji CO2, NOx, CO, SO2 wynikające przede wszystkim ze zmniejszenia zużycia gazu.”

link: informacja na stronie www.hutaolawa.pl

Nasze produkty