pl
en

Dane spółki

ZM SILESIA SA
ul. Konduktorska 8,
40-155 Katowice
tel.: +48 (32) 35 87 400, fax: +48 (32) 25 98 331

Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach,
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000032784
NIP: 634 013 54 98
Wysokość kapitału zakładowego: 56 000 000 złotych ( kapitał wpłacony w całości)

Oddział Oława:
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7
55-200 Oława
tel.: +48 (71) 313 40 31, fax: +48 (71) 313 40 35

Zarząd Spółki:

Andrzej Łatka
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Jacek Pakiet
Członek Zarządu, Dyrektor Zarządzający Oddziału Oława

Rada Nadzorcza:

Arkadiusz Krężel
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Piotr Szeliga
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Bolesław Felczak
Członek Rady Nadzorczej

Zbigniew Śmieszek
Członek Rady Nadzorczej

.

Nasze produkty