pl
en

Doradztwo Techniczne dla Projektantów

Korzystając z naszego wieloletniego doświadczenia dział Doradztwa Technicznego oferuje pomoc Projektantom lub Architektom, w różnych fazach procesu projektowego. Posiadamy bibliotekę gotowych detali architektonicznych w formacie „.dwg”, w których przedstawiono typowe rozwiązania elementów budynków z opisami dla różnych konstrukcji wsporczych.

Poniżej zamieszczamy miniatury rozwiązań detali, przedstawiające wykorzystanie blachy cynkowo-tytanowej w obiektach budowlanych, które uwzględniają obowiązujące zasady sztuki budowlanej. Tworząc je braliśmy pod uwagę również względy estetyczne i ekonomiczne. Możliwe jest otrzymanie drogą elektroniczną plików DWG, po uprzednim kontakcie z doradcą technicznym.

 

 

 

Wykorzystując dany detal obowiązkowo należy przeprowadzić obliczenia elementów konstrukcyjnych, celem dostosowania ich do konkretnego przypadku przez osoby uprawnione. Mając do dyspozycji kompletną dokumentację projektową, możemy opracować szczegółową kalkulację ilościową niezbędnych materiałów lub doradzić najbardziej odpowiednią technikę pokrycia.

W sprawach związanych z projektowaniem prosimy o kontakt z doradcą technicznym:

Doradca Techniczny – Grzegorz Ostafiński
tel. 32 35 87 410 kom. 693 112 511

Nasze produkty