Dane spółki / Zarząd

ZM SILESIA SA


ul. Konduktorska 8
40-155 Katowice
tel.: +48 (32) 35 87 400, fax: +48 (32) 25 98 331

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach,
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000032784
NIP: 634 013 54 98
REGON: 273105931

Wysokość kapitału zakładowego: 56 000 000 złotych ( kapitał wpłacony w całości)

Oddział Huta Oława

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2
55-200 Oława
tel.: +48 (71) 313 40 31, fax: +48 (71) 313 40 35
Zarząd Spółki


Tomasz Sęk
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

 

Rada Nadzorcza


Arkadiusz Krężel
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Piotr Szeliga
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Bolesław Felczak
Członek Rady Nadzorczej